Tg.kval Vaktmesterservice AS er leverandør av utvendig og innvendige drifts- og vaktmestertjenester for borettslag og sameier i Bodø og Omegn.

Vi gjør vaktmestertjenesten enkel og funksjonell ved å tilpasse vårt tilbud etter ditt behov!

Vaktmesterne  er «altmuligmenn» og bidrar til at både brukere/ beboere og eier/ styre får en enkel hverdag. Dette inkluderer både kontroller, utførelse av små og store oppgaver, håndtering av evt. bestillinger samt koordinering av nødvendige oppgaver.

Vi tar ansvaret for de fleste typer vaktmestertjenester:

Vaktmester og «altmuligmann» til din disposisjon

• Daglig tilsyn
• Vedlikehold
• Renhold
• Utskifting av lysrør
• Drift av tekniske anlegg?
• Snekkerarbeid
• Kosting og spyling
• Gressklipping, løvoppsamling, beplantning og gartnertjenester
• Utvendig renhold av bygg
• Ettersyn og løpende vedlikehold av bygninger
• Utskiftning av vinduer, dører og lignende
• Rivearbeid
• Reparasjon av låser
• Utskifting av postkasser
• Koordinering av oppdrag som elektriker og rørlegger osv